SATALICE I
Trénink především pro nejmenší děti, ale také pro mladší začátečníky.
Kurz je svou náplní zaměřen především na rozvoj motoriky dětí (zpřesnění a zefektivnění pohybů), trénink rovnováhy a stability. Zohledňujeme potřeby menších dětí, které vyžadují častější střídání činností, jejich různorodost. Nepředpokládá se delší soustředění na jednu monotonní aktivitu.
Náplň tréninků tvoří postupné seznámení s lezeckou stěnou a chyty v rámci boulderingu (vodorovné lezení nízko nad zemí) a následný nácvik uchopování a používání chytů.  Před prvním vstupem na stěnu (a dále během celého roku) se učíme dva základní lezecké uzly, bez kterých se žádný lezec neobejde. Děti pak dle svého tempa a šikovnosti postupně začínají lézt na laně s horním jištěním (top rope). Další a důležitou náplní tréninků jsou různé opičí dráhy, lezecké a jiné hry nebo slackline.
Po absolvování tohoto kurzu by účastník měl být schopen se navázat na lano a vylézt jednoduchou cestu zajištěnou lanem shora (tzv. top rope).

SATALICE II
Do této tréninkové skupiny zařazujeme spíše děti, které již mají zkušenosti s lezením, nebo též starší začátečníky, kteří ostatní brzy doženou.
V tomto kurzu pokračujeme v rozvoji dovedností, které děti získaly v kurzu předešlém a dále se více zaměřujeme na aktivity směřující k rozvíjení lezecké zdatnosti. Děti lezou již složitější cesty a učí se základům jištění druholezce.
Účastník kurzu může pokročit do dalších našich tréninkových skupin ve chvíli, kdy ovládá navázání se na lano, jištění druholezce, případně zná základ tzv. lezení na prvním.

SATALICE III
Dospělí – Tato tréninková skupina je určena pro dospělé začátečníky a pokročilé lezce (starší děti po kurzu Satalice II). Oproti ostatním Satalickým kurzům tvoří vetší část tréninků přímo lezení na stěně. Samozřejmě ale především u začátečníků neopomíjíme nácvik základních dovedností nutných pro pobyt na stěně. Zároveň pracujeme na všeobecném fyzickém rozvoji jedince a jeho fyzické zdatnosti (posilování vás nemine! 🙂 ). Kurz je takto koncipován se zřetelem na potřeby dospělých, kteří obvykle základní nácvik uzlů, navazování a jištění zvládnou rychleji než děti. 

Rodiče s dětmi – Jako novinku v roce 2019 uvádíme kurz lezení rodičů s dětmi. Mnoho rodičů, kteří k nám dávají  do oddílu lézt své ratolesti, neodolá kráse lezeckého sportu. Tímto kurzem vám nabízíme možnost plnohodnotně strávit čas s vašimi dětmi. Můžete tak rozvíjet nejen jejich, ale i svoje dovednosti a znalosti, které následně využijete i během svého volného času. Naučíme vás bezpečně se navazovat, jistit, chytat pády a řešit nejrůznější situace, které vás mohou potkat, ať už při lezení pod střechou nebo pod širým nebem. Struktura hodiny odpovídá každému tréninku – zahřátí, rozcvičení, trénink, protažení po výkonu.

VYSOČANY I
Ať chceme nebo ne, lezcům, kteří prošli kurzem Satalice II, začne být často naše stěna malá. Cesty znají nazpaměť a potřebují více prostoru a možností. Jsou schopni na stěně samostatně fungovat a potřebují především dohled, kontrolu a novou motivaci.
Do tohoto kurzu tedy zařazujeme mladší absolventy satalických kurzů. Během kurzu děti zdokonalují své dovednosti v oblasti jištění druholezce, dále jsou vedeny lézt cesty „čistě“ a je kladen větší důraz na techniku lezení. Děti se seznámí s lezením tzv. „na prvním“ včetně jištění prvolezce. V neposlední řadě si děti na stěně hrají – zábavnou formou se učí různým lezeckým technikám, k čemuž je na větší stěně ve Vysočanech více prostoru a příležitostí.

VYSOČANY II
Do této skupiny jsou obvykle zařazeny děti  zhruba ve věku od 6. – 7. třídy ZŠ a dále studenti SŠ, kteří s námi často lezou již od útlého věku. Obvykle sem přechází frekventanti kurzu Vysočany I,  nebo sem případně řadíme velké děti ze skupiny Satalice II, které vše rychle doženou.
V této tréninkové skupině již účastníci lezou především „na prvním“. Krok za krokem společně pracujeme na zlepšení lezeckých dovedností. To se následně projevuje zejména na obtížnosti lezeckých cest, které je účastník schopen vylézt. Lezci nemají problém s jištěním jak prvolezce tak druholezce a postupně se učí vzájemně si radit s obtížnými kroky. Zároveň soustavně pracujeme na zlepšování komunikace v lezecké dvojici. Tyto lezecké dvojice zpravidla měníme, aby se jednotlivci takříkajíc nezasekli v jisté rutině, ale byli do budoucna schopni se přizpůsobit jiným spolulezcům.

————————

Naším cílem je, aby všechny účastníky našich kurzů lezení (a aktivity s ním spojené) především bavilo. Proto se snažíme si každý kurz užít. Jsou hodiny, kdy sice na stěnu nevylezeme, ale zato zažijeme spoustu legrace na opičí dráze apod., což k lezení patří. Je pro nás důležité jít domů s pocitem, že děti, dospělí i my jsme se bavili 🙂

Závěrem si dovolujeme upozornit, že co se týká rozřazení konkrétních dětí do skupin, mají poslední slovo instruktoři. Mezi důležitá kritéria rozřazení do kurzů patří dovednosti (ať by někdo vyčníval kterýmkoliv směrem, necítil by se ve skupině dobře) a věk (i začátečníkovi bude lépe, mezi vrstevníky, než s třeba o pět let mladšími dětmi). Samozřejmě se ale pokusíme zohlednit i Vaše požadavky. Bohužel ale ne vždy lze vyjít vstříc všem, i když se o to velmi snažíme…